لیست اخبار صفحه :0
تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان

تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان

پیرو دستور رییس قوه‌قضاییه در خصوص سامان‌دهی عاجل به انبارهای ادارات جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور، نحوه‌ی تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اداره‌کل اموال تملیکی استان همدان با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید سرپرست بازرسی‌کل استان آذربایجان‌غربی از انبارهای گمرک و اموال تملیکی ارومیه

بازدید سرپرست بازرسی‌کل استان آذربایجان‌غربی از انبارهای گمرک و اموال تملیکی ارومیه

به دنبال دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اعمال نظارت مضاعف به منظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای متروک و رسوبی در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان‌غربی در بازدید 3 ساعته با حضور ناظر گمرکات استان و مدیریت اموال تملیکی و سایر دستگاه‌های مربوطه علل و عوامل رسوب کالاها در انبارهای مذکور را بررسی کرد.