بازدید معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی از نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان

معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کارگروه «حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان» با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران از سالن نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان بازدید کرد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط