رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی نمازگزاران مسجد الزهرا (س) از سوی رئیس سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هفدهم فروردین ماه با حضور در مسجد الزهرا (س) منطقه خاوران به مشکلات حقوقی و قضایی تعدادی از نمازگزاران به صورت چهره به چهره رسیدگی کرد.
نام عکاس:

گالری عکس مرتبط